Metody numeryczne - Współczynnik wielomianu aproksymacyjnego

Program można kupić online, za pomocą systemu PayPal. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Więcej informacji
Wybierz opcję
Wyślij do mnie informacje o wybranych programach: kontakt

Sprawdź aktualną promocję w serwisie allegro - JAVA/Metody numeryczne
Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program.

Treść zadania:
W przedziale [a,b] zadana jest funkcja dyskretna dla (n+1) równoodleglych wartości argumentu (w węzłach), gdzie n może przyjmować wartości n = 8 ,..., 25. Znaleźć wielomian aproksymacyjny ustalonego stopnia s (gdzie s = 1 ,..., 6). Obliczyć dla zadanego n i ustalonego s :
- współczynniki wielomianu aproksymacyjnego,
- błędy aproksymacji w węzłach,
- sumę kwadratów odchyleń aproksymacji w węzłach,
- maksymalne, co do modułu, błędy bezwzględne i względne w węzłach,
- średni błąd bezwzględny i względny w węzłach,
- wartości aproksymujące dla kilku dowolnie wybranych x z przedziału [a,b],
- wartości ekstrapolujące dla dowolnie wybranych x z przedziału [a-h,a) i z przedziału (b,b+h] , gdzie h=(b-a).