Sprawdź poprawność numeru pesel

Sprawdzamy poprawność numeru PESEL. Poniżej należy wpisać wszystkie jedenaście cyfr bez spacji, przecinków numeru. Program sprawdzi poprawność cyfr zawartych w numerze (porówna z cyfrą parzystości). [Tutaj] można dodatkowo z numeru PESEL odczytać informacje w nim zawarte (Rok urodzenia, dzień, płeć ...).

Wpisz pesel, poprawną ilość to 11 cyfr