Palindromy - wyrazy pisane od tyłu - wspak

Niektóre wyrazy lub całe zdania, czytane od tyłu (wspak), znaczą to samo co pisane/czytane normalnie. Takie wyrazy, frazy nazywamy palindromy.
Poniżej jest lista wyrazów czytanych od tyłu, znaczących to samo, co czytanych normalnie. Zapraszam do dodawania kolejnych zdań. System sprawdza automatycznie czy dane zdanie jest odwracalne.
Lista wyrazów czytanych wspak:
Wprowadź tekst: