Dekonwerter kodu BCD - online

Kod BCD - Binary Coded Decimal, czyli system dziesiętny kodowany binarnie. Stanowi on połączenie zalet dwójkowego kodowania z czytelności liczb dziesiętnych.

Wpisz kod BCD
Konwerter kodu BCD