XML - formatowanie w HTML

Ładne formatowanie kodu XML'a do umieszczenia na stronie HTML. Narzędzie zamienia XML na odpowiednie znaki (encje), umożliwia to poprawne wyświetlanie kodu XML osadzonego w HTML/XHTML.
Wklej XML do formatowania