Przelicz silnię podanej liczby

Silnia to iloczyn kolejnych liczb naturalnych 1 * 2 * 3 * 4 ... n. Oznaczamy symbolem ! np.: 7! Tablica przeliczeniowa kilkudzisięciu liczb
Do przybliżonego obliczania silni. (dla dużych liczb) służy wzór Stirlinga