Metody numeryczne - Nieliniowe równanie wielomianowe z założoną dokładnością - znajdowanie pierwiastów

Program można kupić online, za pomocą systemu PayPal. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Więcej informacji
Wybierz opcję
Wyślij do mnie informacje o wybranych programach: kontakt

Sprawdź aktualną promocję w serwisie allegro - JAVA/Metody numeryczne
Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program.

Treść zadania:
Stworzyć narzędzie do znajdowania we wskazanym przedziale pierwiastków nieliniowego równania wielomianowego z założoną dokładnością. Stworzone narzędzie należy przetestować dla 3 różnych równań, dokonać analizy błędów, a rozwiązanie zilustrować graficznie.

Równanie nr 1: ax^3-bx^2-cx+d=0
Równanie nr 2: ax^3+bx^2-cx+d=0
Równanie nr 3: ax^3-bx^2-cx-d=0

Pole [równanie] - oznacza równanie które zostanie użyte podczas obliczeń
pole [dokładność] - oznacza dokładność obliczeń
pole [przedział OD] - oznacza przedział początkowy
pole [przedział DO] - oznacza przedział końcowy\n" +
pole [a] - oznacza współczynnik \"a\" podstawiany do wybranego równania
pole [b] - oznacza współczynnik \"b\" podstawiany do wybranego równania
pole [c] - oznacza współczynnik \"c\" podstawiany do wybranego równania
pole [d] - oznacza współczynnik \"d\" podstawiany do wybranego równania