Metody numeryczne - Wyznaczniki macierzy - Metoda Gaussa z wyborem elementu glownego w wierszu

Program można kupić online, za pomocą systemu PayPal. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Więcej informacji
Wybierz opcję
Wyślij do mnie informacje o wybranych programach: kontakt

Sprawdź aktualną promocję w serwisie allegro - JAVA/Metody numeryczne
Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program.

Możliwości programu:
Wybierz:

[0] Koniec
[1] Wyświetl treść zadania
[2] Oblicz wyznacznik macierzy

Treść zadania:
Metoda Gaussa z wyborem elementu głównego w wierszu obliczyć wyznaczniki dla poniższych macierzy. Dla jednego z przykładów wyprowadzić wyniki pośrednie.

| 0.889 0.774 -0.913 0.398 0.456 0.665 |
| 0.665 0.889 0.774 -0.913 0.398 0.456 |
| 0.456 0.665 0.889 0.774 -0.913 0.398 |
| 0.398 0.456 0.665 0.889 0.774 -0.913 |
| -0.913 0.398 0.456 0.665 0.889 0.774 |
| 0.774 -0.913 0.398 0.456 0.665 0.889 |
-- --

-- --
| 0.44 1.31 0 0 0 0 0 |
| 1.35 -0.86 0 0 0 0 0 |
| 0 0 0.34 0.21 1.13 0 0 |
| 0 0 0.72 -0.98 0.75 0 0 |
| 0 0 0.83 1.27 -0.54 0 0 |
| 0 0 0 0 0 0.45 0.18 |
| 0 0 0 0 0 0.35 -0.16 |
-- --

-- --
| 0.3 1.1 -0.8 0.4 1.5 2.1 0.7 -2.5 |
| -2.5 0.3 1.1 -0.8 0.4 1.5 2.1 0.7 |
| 0.7 -2.5 0.3 1.1 -0.8 0.4 1.5 2.1 |
| 2.1 0.7 -2.5 0.3 1.1 -0.8 0.4 1.5 |
| 1.5 2.1 0.7 -2.5 0.3 1.1 -0.8 0.4 |
| 0.4 1.5 2.1 0.7 -2.5 0.3 1.1 -0.8 |
| -0.8 0.4 1.5 2.1 0.7 -2.5 0.3 1.1 |
| 1.1 -0.8 0.4 1.5 2.1 0.7 -2.5 0.3 |
-- --

-- --
| 0 0.1 0.2 0.5 1.2 0.8 1.8 1.3 1 0 |
| 0.9 0.6 0.1 0.7 -2.2 0.4 0.3 1.2 1.1 0.5 |
| 1.3 0.4 0 1.4 0.5 1.3 2.1 0 1.4 0.7 |
| 1.2 -2.7 1.9 0.4 0.6 1.7 0.1 0.2 0.8 1.3 |
| 0.5 1.4 0.6 1.2 0 0 0.9 1.4 0.1 -2.3 |
| 2.3 0.8 1.9 2.1 0 0 0.7 1.7 1.2 1.5 |
| 0.5 0.7 1.2 1.1 1.8 -2.9 2 0.2 1.5 1.6 |
| 2.4 1.4 0 2.1 0.7 0.9 0.1 0 1.5 0.2 |
| 1.6 0.2 2.3 1.9 2.3 0.6 2 1.1 1.8 1.6 |
| 0 1.8 0.9 1.9 2.1 0.5 1.6 2.2 1.6 0 |


Przykład działania programu:

Wybierz:

[0] Koniec
[1] Macierz 1
[2] Macierz 2
[3] Macierz 3
[4] Macierz 4
2

Wybrana macierz
-----------------------------------------------
0.44 1.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.35 -0.86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.34 0.21 1.13 0.0 0.0
0.0 0.0 0.72 -0.98 0.75 0.0 0.0
0.0 0.0 0.83 1.27 -0.54 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 -0.16

-----------------------------------------------
Wyniki pośrednie START

Wyznacznik: -1.31
1.6388549618320611 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.34 0.21 1.13 0.0 0.0
0.0 0.72 -0.98 0.75 0.0 0.0
0.0 0.83 1.27 -0.54 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 -0.16

-----------------------------------------------
Wyznacznik: -2.1469
0.34 0.21 1.13 0.0 0.0
0.72 -0.98 0.75 0.0 0.0
0.83 1.27 -0.54 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.45 0.18
0.0 0.0 0.0 0.35 -0.16

-----------------------------------------------
Wyznacznik: 2.4259969999999997
-1.1193805309734512 0.49433628318584066 0.0 0.0
1.370353982300885 0.9924778761061946 0.0 0.0
0.0 0.0 0.45 0.18
0.0 0.0 0.35 -0.16

-----------------------------------------------
Wyznacznik: -2.7156138099999994
1.5976480354178195 0.0 0.0
0.0 0.45 0.18
0.0 0.35 -0.16

-----------------------------------------------
Wyznacznik: -4.338595068499999
0.45 0.18
0.35 -0.16

-----------------------------------------------
Wyznacznik: -1.9523677808249997
-0.3
-----------------------------------------------

Wyniki pośrednie STOP

Wyznacznik macierzy = 0.5857103342474999