Visual Basic, VBS

  • Konwerter tekstu - program do konwersji tekstu między stronami kodowymi [żródła] [żródła].
  • badmail.rar - Skrypt który umożliwia kasowanie zawartości folderu badmail w Microsoft Exchange 2000 serwer. W skrypcie został zaszyty link do folderu, link ten trzeba zmodyfikować. Aby skrypt uruchamiał, się automatycznie trzeba stworzyć nowe zadanie w harmonogramie zadań i odnieść się do skryptu [żródła] [żródła]
  • badmailARG.rar - Skrypt który umożliwia kasowanie zawartości folderu badmail w Microsoft Exchange 2000 serwer. Skrypt trzeba uruchomić z parametrem w którym przekazujemy ścieżkę dostępu. Przykład wywołania skryptu badmailARG.vbs "C:\ProgramFiles\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1\BadMail" [żródła] [żródła]
  • ClearTEMP.rar - Kasuje zawartość folderów "%windir%"\temp, zalogowany użytkownik\Ustawienia lokalne\Temp. Skrypt jest przydatny gdy użytkownicy nie potrafią sami usuwać śmieci z komputera, więc można to zrobić za nich podczas logowania (dodając ten skrypt do skryptu logowania).[żródła] [żródła]
  • CreateAccount.rar - Automatycznie konfiguruje konto email. Przed uruchomieniem należy ręcznie skonfigurować skrypt o dane konta. [żródła] [żródła]
  • CreateAccountAUTO.rar - Automatycznie konfiguruje konto email, automatycznie pobiera nazwę załogowanego użytkownika. Skrypt przydatny przy pierwszym logowaniu użytkownika w domenie. Przed uruchomieniem należy ręcznie skonfigurować skrypt o dane konta. [żródła] [żródła]