Kasowanie z parametrem, zawartości folderu badmail w Microsoft Exchange 2000 serwer - kod źródłowy

Skrypt który umożliwia kasowanie zawartości folderu badmail w Microsoft Exchange 2000 serwer. Skrypt trzeba uruchomić z parametrem w którym przekazujemy ścieżkę dostępu. Przykład wywołania skryptu badmailARG.vbs "C:\ProgramFiles\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1\BadMail"
'**********************************************************************************************************************
'*    Autor: Marcin Mazurek                                            *
'*    Data: 16/11/2004                                              *
'*    Opis:                                                    *
'*    Usuwa zawartoœc folderu Badmail "Standardowy folder w Microsoft Exchange 2000 srv"             *
'*    Poprawne wywołanie badmail.vbs "Csciezka dostepu "                             *
'*    np C:\Program Files\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1\BadMail                             *
'**********************************************************************************************************************

Dim Args, Parametr
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Args = WScript.Arguments

if WScript.Arguments.Count > 1 then
    WScript.echo "Za duzo argumentow, podaj sciezke dostepu do katalogu"
    WSCript.Quit
elseif WScript.Arguments.Count < 1 then
    WScript.echo "brak argumentow, podaj sciezke dostepu do katalogu"
    WSCript.Quit
elseif WScript.Arguments.Count = 1 then  
   For Each Par in Args
     Parametr = Par
   Next 
   If objFSO.FolderExists(Parametr) then
   	  objFSO.DeleteFolder(Parametr)
      objFSO.CreateFolder(Parametr)
      WScript.echo "Zrobione"
   else
      WScript.echo "Folder nie istnieje: " & Parametr
      WSCript.Quit
   end if
end if

WSCript.Quit