BadMailArg - skrypt który umożliwia kasowanie zawartości folderu badmail w Microsoft Exchange

Skrypt umożliwia kasowanie zawartości folderu badmail w Microsoft Exchange 2000 serwer. Skrypt trzeba uruchomić z parametrem w którym przekazujemy ścieżkę dostępu. Przykład wywołania skryptu:

 badmailARG.vbs "C:\ProgramFiles\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1\BadMail" 

[żródła]

[żródła]