CreateAccountAUTO - automatyczna konfiguracja konta email użytkownika

Skrypt automatycznie konfiguruje konto email, automatycznie pobiera nazwę zalogowanego użytkownika. Skrypt jest przydatny przy pierwszym logowaniu się użytkownika w domenie. Przed uruchomieniem należy ręcznie skonfigurować skrypt o dane konta email.

[żródła]

CreateAccountAUTO.rar