Szyfr Cezara - kod źródłowy C++

Szyfr stosowany przez Juliusza Cezara. Szyfr przesuwający z kluczem równym 3

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
 string org, zaszyf, funkcja, tekst;
 int przesuniecie, i, max;
tekst = "Wybierz funkcje:\n1: Szyfrowanie:\n2: Deszyfrowanie:\n3: KONIEC:\n";
cout << tekst; 
do{   
     cin >>funkcja; 
     if(funkcja == "1"){
         cout <<"Podaj tekst do szyfrowania:\n";
         cin >>org;
         cout <<"Podaj przesuniecie:\n";
         cin >>przesuniecie;
         max = org.size();
         zaszyf.resize(max);
         for (i=0; i<max; i++)
          zaszyf[i]= (org[i]+przesuniecie)%256; 
         cout <<"Tekst zaszyfrowany: "<<zaszyf<<"\n\n"; 
        }
     else if(funkcja == "2"){
         cout <<"Podaj tekst do odszyfrowania:\n";
         cin >>org;
         cout <<"Podaj przesuniecie:\n";
         cin >>przesuniecie;
         max = org.size();
         zaszyf.resize(max);
         for (i=0; i<max; i++)
          zaszyf[i]= (org[i]-przesuniecie)%256; 
         cout <<"Tekst odszyfrowany: "<<zaszyf<<"\n\n"; 
         }
      cout <<tekst;
    }while (funkcja != "3");
 return 0;  
}