Przykład wykorzystania referencji C++


 

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <conio.h> //getch();

using namespace std;

int Samochod = 45;//deklaracja zmiennej integer o nazwie Samochod i przypisanie jej wartosci 45
int *tablica_rejestracyjna;//deklaracja wskaznika o nazwie tablica rejestracyjna ktory bedzie wskazywal 
//na zmienna typu integer

void Zmien_wartosc (int &tablica_rejestracyjna_druga)// deklaracja funkcji do ktorej jako parametr 
//przekazujemy wskaznik ktory bedzie wskaznikiem do typu integer
   {
     tablica_rejestracyjna_druga-=10;//zmnijszenie zmiennej poprzez wskaznik o wartosc 10
   }
     
int main ()//wywolanie funkcji main
{
  
  cout << "przed funkcja " << Samochod << endl;//wydrukowanie zmiennej Samochod
  Zmien_wartosc (Samochod);//wywolanie funkcji zmien_wartosc
  cout << "po funkcji " << Samochod << endl;//wydrukowanie zmiennej Samochod ktora linijke wyzej zostala 
  //zmienona funkcja zmien_wartosc
  
  tablica_rejestracyjna = &Samochod;//
  *tablica_rejestracyjna +=10;
  cout << "po " << Samochod << endl;

  
  getch ();
  
}Dział: