Sita Eratostenesa - kod źródłowy C++

Program wylicza liczby pierwsze z zadanego zakresu wykorzystując do tego algorytm sita Eratostenesa.#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

//algorytm sita.
//http://pl.wikipedia.org/wiki/Sito_Eratostenesa

main()
{
    clock_t czas_start, czas_koniec, czas_caly ;
    int zakres,i,j,x; //deklareacja zmiennych o nazwach zakres, i , j, x
 
    cout<<"Podaj zakres: ";//Wypisuje na ekranie podaj zakres: 
    cin>>zakres;//pobieram wpisane ciag do zmiennej zakres
    int tablica_pierwszych[zakres+1];//deklaruje zmienną o nazwie tablica_pierwszych o wielkości zakres plus 1
    czas_start = clock(); //pobranie aktualnego czasu
    
    
    //-------------poczatek liczenia----------------   
    for (i=2; i <= zakres; i++) //wykonuję pętlę for od i=2 do i = zakres i po każdym wykonaniu pętli i zwiększa się o 1
    {      
      tablica_pierwszych[i]=1;//wprowadzamy do tablicy tablica_pierwszych[] dla kazdej liczby z podanego zakresu wartosc 1
    }
    for (i=2; i < sqrt(zakres); i++)//petla od 2 do pierwiastek z podanego zakresu 
    {
      
      if(tablica_pierwszych[i]==1)//jesli tablica tablica_pierwszych o indeksie i równa jest jeden to wykonaj poniższe instrukcje
      {
       for (j=2*i; j<=zakres; j+=i) //*w petli od (2 * i) do podanego zakresu tablice tablica_pierwszych[j] oznaczamy wartoscia 0 czyli ze nie jest liczba pierwsza i zmienna j zwiększana jest o j+i
       { 
       tablica_pierwszych[j]=0;//oznaczamy że dana liczba nie jest liczbą pierwszą co wiemy z założenia a nie sprawdzamy
       }
      }
   }    
       
    for (i=2; i<=zakres; i++) //pętla od i = 2 do i = zakres i po każdym wykonaniu zwiększamy i o wartość 1
    {     
      if (tablica_pierwszych[i]==1) //jesli tablica tablica_pierwszych o indeksie i równa jest jeden
      {
      cout<<i<<"\n"; //to pokazuj wynik na ekranie enterowany
      }
    }
    
    //-------------koniec liczenia ---------------  
    delete tablica_pierwszych; //usuwam zmiennÄ… tablica_pierwszych
    czas_koniec = clock(); //pobranie aktualnego czasu
    czas_caly = czas_koniec - czas_start;
    cout << "Czas obliczen = " << czas_caly / 1000 << " s, dokladniej = " << czas_caly << " mili \n\n";  
    system("pause");
    
    return 0; //zwraca informacje dla systemu że program zkończył swoje dzialanie poprawnie (nie zawiesił się)
}