Użycie cout i cin na przykładzie obliczania pola samochodu C++ 
 

#include<iostream>
#include <cstdlib>
#include <conio.h>

using namespace std;

class Samochod {//deklaracja klasa Samochod

   private://rozpoczecie deklarowania zmiennych o dostepie private
   int a,b;//deklaracja zmiennych a i b typu integer

   public: //rozpoczecie deklarowania zmiennych o dostepie publiczny  
          
   int oblicz_pole_samochodu ();//deklaracja funkcji ktora zwroci typ integer
   void zapamietaj_szerokosc (int);//deklaracja funkcji do ktorej przekazana zostanie zmienna typu integer
   void zapamietaj_dlugosc (int);//deklaracja funkcji do ktorej przekazana zostanie zmienna typu integer
   Samochod ();//deklaracja konstruktora Samochod
   ~Samochod ();//deklaracja destruktora Samochod


};
void Samochod::zapamietaj_szerokosc (int szer)//funkcja przypisana do klasy Samochod
{
       this -> a = szer;//funkcja zapisuje do zmiennej a to co jej podamy
}
       
void Samochod::zapamietaj_dlugosc(int dlug)//funkcja przypisana do klasy Samochod 
{
        this -> b = dlug;//funkcja zapisuje do zmiennej b to co jej podamy
} 

int Samochod::oblicz_pole_samochodu ()//funkcja przypisana do klasy Samochód, funkcja zwraca liczbe integer
  {
    return (this -> a * this -> b);//zwrocenie obliczonego pola samochodu ze zmiennych szerokosc (a) i dlugosc (b)
  }
   
Samochod::Samochod () //funkcja konstruktora o nazwie Samochod
{
}
         
Samochod::~Samochod () //funkcja destruktora o nazwie ~Samochod
{
}
                  
int main ()//deklaracja pierwszej funkcji wykonywanej przez program (glownej funkcji programu) 
{
    Samochod Citroen, Polonez, Mercedes;//deklaracja zmiennych do klasy Samochod
    int tmp;//deklaracja zmiennej tmp typu integer
    cout << "Podaj szerokosc citroena" << endl;//wpisanie danych z klawiatury
    cin >> tmp; //przekazanie danych z klawiatury do zmiennej tmp
    Citroen.zapamietaj_szerokosc(tmp);//do klasy Citroen przekazujemy zmienna tmp
    
    cout << "Podaj dlugosc citroena" << endl;//wpisanie danych dotyczacych dlugosci z klawiatury
    cin >> tmp;//przekazanie danych z klawiatury do zmiennej tmp
    Citroen.zapamietaj_dlugosc(tmp);//do klasy Citroen poprzez funkcje tej klasy zapamietaj dlugosc()
    //przekazujemy w zmiennej tmp informacje o dlugosci samochodu ktory wpisalismy z klawiatury
    

   cout << "To jest pole samochodu: " << Citroen.oblicz_pole_samochodu() << endl; //wydrukowanie informacji o polu samochodu 
   //obliczonych w funkcji oblicz pole samochodu w klasie Citroen  
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
   cout << "Podaj szerokosc Poloneza" << endl;
   cin >> tmp;
   Polonez.zapamietaj_szerokosc(tmp);
   
   cout << "Podaj dlugosc Poloneza" << endl;
   cin >> tmp;
   Polonez.zapamietaj_dlugosc(tmp);
   
   cout << "To jest pole samochodu: " << Polonez.oblicz_pole_samochodu() << endl; 
   
   cout << "Podaj szerokosc Mercedesa" << endl;
   cin >> tmp;
   Mercedes.zapamietaj_szerokosc(tmp);
   
   cout << "Podaj dlugosc Mercedesa" << endl;
   cin >> tmp;
   Mercedes.zapamietaj_dlugosc(tmp);
   
   cout << "To jest pole samochodu: " << Mercedes.oblicz_pole_samochodu() << endl; 
    
    getch();
    return 0;
}
 

Dział: