CreateAccount - automatyczna konfiguracja konta email użytkownika

Skrypt automatycznie konfiguruje konto email. Przed uruchomieniem należy ręcznie skonfigurować skrypt o dane konta email.

[żródła]

CreateAccount.rar