Wyrażenie matematyczne w postaci skryptu Perl (1)

Skrypt oblicza wyrażenie [], zmienne a, b, c i y są kolejnymi elementami tablicy i, a rożne od 1/2.

#!D:\Perl\bin\perl.exe -w

%array = (a => 9, b => 3, c => 7, y => 0);
print "Zmienne:\n";
foreach $p(%array){
  if($i%2==0){print "$p=";}
  else{print "$p, ";}
  $i++;
  }

if($array{a} != 0.5 && $array{a} >= 0){
  if($array{b} > 0){
    if($array{c} >= 0){
      $array{y} = ($array{a}*((1+$array{b})**($array{c}-1)))/$array{b};
      print "\n\nWynik obliczen:\ny = $array{y}\n";
    }else {print "c musi być >= 0\n";}
  }else {print "b musi być > 0\n";}
}else {print "a musi być >= 0, ale nie moze być równe 0.5\n";}

Dział: