Wyrażenie matematyczne w postaci skryptu Perl (6)

Przykładowy skrypt napisany w języku Perl, który w tablicy wygenerowanych losowo liczb całkowitych znajduje wartość największą co do modułu

Treść założeń:
W tablicy wygenerowanych losowo liczb całkowitych znajdŸ wartoœść największą co do modułu


#!D:\Perl\bin\perl.exe -w
#w tablicy wygenerowanych losowo liczb całkowitych znajdŸ wartoœć największą co do modułu.

for(my $i = 0;$i < rand(100); $i++){
 push @liczby, int(rand(200));
 push @liczby, int(rand(-200));
 }
 
@tmp = @liczby;

foreach $p(@tmp){
  $i++;
  print $p," ";

  if($p < 0) {
    $p *= -1;
    }
  if($max < $p){
    $max = $p;
    $ii=$i;
    }
  }

print "\nnajwieksza liczba jest: ",@liczby[$ii-1];

Dział: