Wyrażenie matematyczne w postaci skryptu Perl (4)

Przykładowy skrypt napisany w języku Perl, wypisuje liczby parzyste od 6 do 16 włącznie, w odwrotnej kolejności (16 14 ...)

Treść założeń:
Napisz program, który wypisuje liczby parzyste od 6 do 16 włącznie, w odwrotnej kolejnoœci (16 14 ...), korzystając z pętli for. Liczby oddziel spacją, a następnie przekształć program tak, aby działał jako aplikacja CGI

#!D:\Perl\bin\perl.exe -w
#Napisz program, który wypisuje liczby parzyste od 6 do 16 włącznie, w odwrotnej kolejnoœci (16 14 ...),
#korzystając z pętli for. Liczby oddziel spacją, a następnie przekształć program tak, aby działał jako aplikacja CGI

for($i=16;$i>=6;$i--){
   if($i%2==0){
      print "$i ";
      }
  }

Dział: