Usuwanie znaków końca lini (enter) w bazie danych

Czasami zdarza się że podczas insertów do tabeli, wraz z danymi dostaną się znaki końca lini (\r, \n). Dość często ma to miejsce gdy robimy jakiś import do bazy danych i podczas wczytywania z pliku tekstowego wczyta się również "enter". Oczywiście najlepiej jest pozbyć się tych znaków jeszcze przed INSERTem.
Natomiast gdyż już spotkamy się z takim problem, można je usunąć poniższymi zapytaniami:

Krok 1:
UPDATE samochody SET marka = REPLACE(nazwa, '\n', '') WHERE marka LIKE '%\n';

Krok 2:
UPDATE samochody SET marka = REPLACE(nazwa, '\r', '') WHERE marka LIKE '%\r';

Dział: