Uruchamianie zapytania SQL w skrypcie BASH

Do uruchomienia skryptu BASH z zapytaniem SQL, będziemy potrzebowali adres IP serwera MySql, użytkownika i hasła.


Składnia połącznia do serwera mysql: mysql -h IP_SERWERA -uNAZWA_UZYTKOWNIKA -pHASLO

Poniższy skrypt uruchomi zapytanie SQL na serwerze o IP 192.168.1.23. Zapytanie SQL usunie wszystkie rekordy o ID mniejszym niż 1000.
#!/bin/bash

mysql -h 192.168.1.23 -uroot -p129snei392j << EOF

use baza_testowa;

DELETE FROM LOGS WHERE ID < 1000;

EOF
 
exit 0Poniższy skrypt uruchomi zapytanie SQL na serwerze localhost. Czyli na tym samy serwerze na którym został uruchomiony skrypt BASH. Zapytanie SQL usunie wszystkie rekordy o ID mniejszym niż 1000.
#!/bin/bash

mysql -h localhost -uroot -p129snei392j << EOF

use baza_testowa;

DELETE FROM LOGS WHERE ID < 1000;

EOF
 
exit 0