Sockety na przykładzie aplikacji klient serwer, zdalne wysyłanie komend, JAVA

Aplikacja składa się z dwóch elementów, serwera i klienta. Serwer nasłuchuje na zdefiniowany porcie komendy. Klient wysyła do serwera komendy. Poniższy przykład użycia tego rozwiązania do zdalnego zamknięcia komputera (linux).


import java.io.*;
import java.net.*;

public class CommandListner
{    public static int port ;
    private ServerSocket server;
    private String command;
    
public CommandListner(){

	}

public void start()
	{
  
  		try
		{
			server = new ServerSocket(this.port);
		}
		catch (Exception err)
		{
			System.out.println("ssss"+err);
		}
  
  
		try
		{
			while (true)
			{
				Socket client = server.accept();
				BufferedReader r = new BufferedReader(new InputStreamReader(client.getInputStream()));
				PrintWriter w = new PrintWriter(client.getOutputStream(), true);

				do
				{    
					try
					 {
                      command = r.readLine();
                      System.out.println("command: "+ command);
                      Process pro = Runtime.getRuntime().exec(command) ;
                      if ( command != null ) System.exit(0);                    
					 }
					catch (IOException e)
						{
						System.err.println("ioexception starting process! " + e);
						}
				}
				while ( !command.trim().equals("bye") );
				client.close();
			}
		}
		catch (Exception err)
		{
			System.err.println(err);
		}
	}

public static void main(String[] args){
	CommandListner Cmd = new CommandListner();

    if(args.length==0)
      Cmd.port = 9999;
    else
      Cmd.port = Integer.parseInt(args[0]);
	Cmd.start();
	}

}


import java.io.*;
import java.net.*;
/**
 *
 * @author marcin_mazurek
 */
public class CommandSender {  
  private static int port;
  private static String ip, command;
 
  public static void main(String[] args) {	
    if(args.length<2){
      System.out.println("Usage: IP PORT COMMAND");
      System.exit(0);
    }
    else{
      ip = args[0];
      port = Integer.parseInt(args[1]);
      command = args[2];
    }
    
		try
		{
			Socket s = new Socket(ip, port);
			BufferedReader r = new BufferedReader(new InputStreamReader(s.getInputStream()));
			PrintWriter w = new PrintWriter(s.getOutputStream(), true);
            BufferedReader con = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
            
            w.println(command);        
		}
		catch (Exception err)
		{
			System.err.println(err);
		}
	}
        
  }
  


Przykład uruchomienia programu klienta, aby wsyłać komendę "reboot".
java -jar "CommandSender\dist\CommandSender.jar" 127.0.0.1 9999 "reboot"
Przykład uruchomienia programu klienta, aby wsyłać komendę "halt".
java -jar "CommandSender\dist\CommandSender.jar" 127.0.0.1 9999 "halt"
Dział: