Gdzie jest autostart w Windows 10?

Jeśli chcemy aby przy starcie systemu uruchamiał się jakiś wybrany program, musimy o tym powiadomić system operacyjny.
W poprzednich wersjach systemu Windows wyglądało to bardzo prosto.
Wystarczyło aby w menu "Start" w katalogu autostart umieścić skrót do programu który ma się automatycznie uruchamiać.
We wcześniejszych wersjach systemu Windows, autostart znajdował się standardowym miejscu, czyli:


W systemie Windows 10 , aby skonfigurować automatyczne uruchamianie programów, należy wykonać poniższe kroki:
  • Wciskamy przycisk "Windows" z klawiszem "r".

  • W polu tekstowym wpisujemy tekst shell:startup i klikamy przycisk "OK" lub wciskamy "ENTER".


  • Zostaje otwarty folder ze ścieżka C:\Users\NAZWA_UZYTKOWNIKA\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup lub otwieramy katalog %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

  • Do otwartego folderu kopiujemy link do programu który ma się automatycznie uruchamiać.

  • Koniec.