Klawisz, przycisk Windows (WinKey, Start)

Klawisz Start, przycisk Windows i WinKey to trzy określenia na klawisz najczęściej umieszczony pomiędzy lewym klawiszem Control a lewym klawiszem Alt. Ten klawisz zazwyczaj zapewnia dostęp do menu systemu Windows. Klawisz Windows często przeszkadza grach lub innych aplikacjach.
Jak wyłączyć klawisz Windows:
Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
Wybierz HKEY_LOCAL_ MACHINE on Local Machine.
Kliknij folder System\CurrentControlSet\Control, a następnie kliknij folder Keyboard Layout.
W menu Edycja kliknij pozycję Dodaj wartość, wpisz Scancode Map, jako Typ danych kliknij pozycję REG_BINARY, kliknij przycisk OK.
W polu Dane wpisz ciąg 00000000000000000300000000005BE000005CE000000000, a następnie kliknij OK.
Zrestartuj komputer.
Jak włączyć klawisz Windows:
Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
W menu Okno kliknij pozycję HKEY_LOCAL_ MACHINE on Local Machine.
Kliknij folder System\CurrentControlSet\Control, a następnie kliknij folder Keyboard Layout.
Kliknij prawym przyciskiem wpis rejestru Scancode Map, i wybierz Usuń.
Zrestartuj komputer.

Przycisk Windows
Przycisk WinKey
Przycisk Start