Windows polecenie uruchom

Kliknij przycisk Start+ r, powinieneś zobaczyć poniższe okno
Windows uruchom