Zródło peselread

Program zwraca informacje zawarte w numerze PESEL. Program nie sprawdza poprawności wpisanego numer, a jedynie jego długość

////////////////////////////////////////////////////////////////
//Program zwraca informacje zawarte w numerze PESEL
//Program nie sprawdza poprawnosci wpisanego numer, a jedynie jego dlugosc
//
////////////////////////////////////////////////////////////////
import java.io.*;
import java.util.*;

class Pesel {
	private String NumerPesel;
	private String Miesiac;

	// -----------------------------------------------------------
	public Pesel(String Ciag) {
		NumerPesel = Ciag;
	}

	// -----------------------------------------------------------
	public String RokUrodzenia() {
		String Rok1 = "";
		String Rok2 = NumerPesel.substring(0, 2);
		Miesiac = NumerPesel.substring(2, 4);
		int Mint = 0;
		String MiesiacArr[] = { "Styczen", "Luty", "Marzec", "Kwiecien", "Maj",
				"Czerwiec", "Lipiec", "Sierpien", "Wrzesien", "Pazdziernik",
				"Listopad", "Grudzien" };

		if (Miesiac.equals("81")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 0;
		} else if (Miesiac.equals("82")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 1;
		} else if (Miesiac.equals("83")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 2;
		} else if (Miesiac.equals("84")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 3;
		} else if (Miesiac.equals("85")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 4;
		} else if (Miesiac.equals("86")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 5;
		} else if (Miesiac.equals("87")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 6;
		} else if (Miesiac.equals("88")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 7;
		} else if (Miesiac.equals("89")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 8;
		} else if (Miesiac.equals("90")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 9;
		} else if (Miesiac.equals("91")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 10;
		} else if (Miesiac.equals("92")) {
			Rok1 = "18";
			Mint = 11;
		} else if (Miesiac.equals("01")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 0;
		} else if (Miesiac.equals("02")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 1;
		} else if (Miesiac.equals("03")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 2;
		} else if (Miesiac.equals("04")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 3;
		} else if (Miesiac.equals("05")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 4;
		} else if (Miesiac.equals("06")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 5;
		} else if (Miesiac.equals("07")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 6;
		} else if (Miesiac.equals("08")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 7;
		} else if (Miesiac.equals("09")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 8;
		} else if (Miesiac.equals("10")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 9;
		} else if (Miesiac.equals("11")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 10;
		} else if (Miesiac.equals("11")) {
			Rok1 = "19";
			Mint = 11;
		} else if (Miesiac.equals("21")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 0;
		} else if (Miesiac.equals("22")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 1;
		} else if (Miesiac.equals("23")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 2;
		} else if (Miesiac.equals("24")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 3;
		} else if (Miesiac.equals("25")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 4;
		} else if (Miesiac.equals("26")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 5;
		} else if (Miesiac.equals("27")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 6;
		} else if (Miesiac.equals("28")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 7;
		} else if (Miesiac.equals("29")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 8;
		} else if (Miesiac.equals("30")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 9;
		} else if (Miesiac.equals("31")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 10;
		} else if (Miesiac.equals("32")) {
			Rok1 = "20";
			Mint = 11;
		} else if (Miesiac.equals("41")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 0;
		} else if (Miesiac.equals("42")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 1;
		} else if (Miesiac.equals("43")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 2;
		} else if (Miesiac.equals("44")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 3;
		} else if (Miesiac.equals("45")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 4;
		} else if (Miesiac.equals("46")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 5;
		} else if (Miesiac.equals("47")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 6;
		} else if (Miesiac.equals("48")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 7;
		} else if (Miesiac.equals("49")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 8;
		} else if (Miesiac.equals("50")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 9;
		} else if (Miesiac.equals("51")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 10;
		} else if (Miesiac.equals("52")) {
			Rok1 = "21";
			Mint = 11;
		} else if (Miesiac.equals("61")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 0;
		} else if (Miesiac.equals("62")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 1;
		} else if (Miesiac.equals("63")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 2;
		} else if (Miesiac.equals("64")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 3;
		} else if (Miesiac.equals("65")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 4;
		} else if (Miesiac.equals("66")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 5;
		} else if (Miesiac.equals("67")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 6;
		} else if (Miesiac.equals("68")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 7;
		} else if (Miesiac.equals("69")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 8;
		} else if (Miesiac.equals("70")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 9;
		} else if (Miesiac.equals("71")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 10;
		} else if (Miesiac.equals("72")) {
			Rok1 = "22";
			Mint = 11;
		}

		Miesiac = MiesiacArr[Mint];
		return Rok1 + Rok2;
	}

	// -----------------------------------------------------------
	public String MiesiacUrodzenia() {
		return Miesiac;
	}

	// -----------------------------------------------------------
	public String DzienUrodzenia() {
		return NumerPesel.substring(4, 6);
	}

	// -----------------------------------------------------------
	public String Plec() {
		Integer Cyfra = Integer.parseInt(NumerPesel.substring(10, 11));
		String Plec = "";
		if ((Cyfra % 2) == 0)
			Plec = "Kobieta";
		else
			Plec = "Mezczyzna";
		return Plec;
	}

	// -----------------------------------------------------------
	public String NumerSeryjny() {
		return NumerPesel.substring(6, 10);
	}
	// -----------------------------------------------------------

}

// //////////////////////////////////////////////////////////////

class Uruchom {
	// -----------------------------------------------------------
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		Pesel psl;

		print("Wpisz pesel, poprawna ilosc cyfr to 11");
		BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader(
				System.in), 1);
		String str = stdin.readLine();
		int dlugosc = str.length();
		if (dlugosc != 11)
			print("Niepoprawna ilosc znakow=" + dlugosc
					+ ", Poprawna ilosc znakow=11");
		else {
			psl = new Pesel(str);
			print("Rok urodzenia: " + psl.RokUrodzenia());
			print("Miesiac : " + psl.MiesiacUrodzenia());
			print("Dzien : " + psl.DzienUrodzenia());
			print("Plec : " + psl.Plec());
			print("Numer seryjny osobnika : " + psl.NumerSeryjny());
		}
	}

	private static void print(String str) {
		System.out.println(str);
	}
}