Szyfr cezara - szyfrowanie - kod źródłowy PHP

Szyfr stosowany przez Juliusza Cezara, (szyfrowanie) kod źródłowy w języku PHP
 function szyfr_cezara_szyfruj($text, $shift = 3)
{
  $chars_org = array();
  
  for($i = 65; $i <= 90; $i++)
  {
   $char = chr($i);
   $chars_org[$char] = $char;
  }

  $chars_shifted = array();
  
  foreach($chars_org as $char)
  {
   $chars_shifted[$char] = chr(65 + (ord($char) - (65 - $shift)) % 26 );
  }

  $array = str_split( strtoupper($text) );

  $return = '';
  foreach($array as $item)
  {
   if($item == ' ')
   {
     $return .= ' ';
   }
   else
   {
     $return .= $chars_shifted[$item];
   }
  }
  return $return;
}

Wywołanie:
 
echo szyfr_cezara_szyfruj('Ala ma kota a kot ma Ale', 3);
wynik: DOD PD NRWD D NRW PD DOH