Internet Explorer 5.0 PL. Podręcznik użytkownika

Internet Explorer 5.0 PL. Podręcznik użytkownika
Internet Explorer 5.0 PL. Podręcznik użytkownikaInternet Explorer 5.0 PL. Podręcznik użytkownika
Autor:

Cena: 60.00 zł   

Data wydania:
Liczba stron:648
Oprawa: miękka
Tematykę kolejnych rozdziałów niniejszej książki dyktowało samo życie. Autor spędza codziennie wiele godzin pracując i wyszukując informacje w Internecie, nietrudno więc było mu ocenić, czego tak naprawdę potrzebuje użytkownik komputera z dostępem do Sieci.

Poruszane w książce zagadnienia można podzielić na pięć grup:

  • Opisy podstawowych funkcji składników pakietu MSIE 5.0 - przeglądarki Internet Explorer, czytnika poczty i grup dyskusyjnych Outlook Express, graficznego edytora stron WWW Front Page Express oraz programu komunikacyjnego NetMeeting.
  • Opisy zaawansowanych funkcji ww. programów, dostosowywanie do upodobań użytkownika, wskazówki pozwalające zwiększyć wydajność pakietu i zautomatyzować najczęściej wykonywane czynności.
  • Omówienia poszczególnych usług - World Wide Web, poczty elektronicznej, transmisji plików, Usenetu, telefonii internetowej oraz towarzyszących im technologii - HTML, DHTML, CGI, ActiveX, Java, JavaScript, Shockwave i protokołów - TCP/IP, HTTP, SMTP, POP, FTP, NNTP, voice over IP.
  • Przykłady zastosowań w codziennej pracy i rozrywce - wyszukiwanie informacji, zakładanie kont pocztowych, budowanie filtrów korespondencji, szyfrowanie wiadomości, praca w trybie offline, przenoszenie stron na serwer WWW, promocja własnej witryny, ochrona przed zagrożeniami z Internetu.
  • Przykłady ciekawych usług i możliwości wykorzystania Sieci - korespondencyjne listy dyskusyjne, radio z Internetu, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych na komórkę (SMS), zdalna aktualizacja systemu Windows, wyszukiwanie darmowego oprogramowania, prenumerata gazet elektronicznych.