Rocznik Strategiczny 2012/13

Rocznik Strategiczny 2012/13


W osiemnastej edycji Rocznika Strategicznego:

Wprowadzenie
I. Przegląd sytuacji strategicznej aspekty globalne i regionalne
II. Gospodarka światowa 2012 w oczekiwaniu na punkt zwrotny
III. Unia Europejska na południu bez zmian , na zachodzie wprost przeciwnie
IV. Stany Zjednoczone w Białym Domu bez zmian
V. Obszar WNP: czas przesilenia
VI. Niemcy opoką Europy?
VII. Bliski Wschód stare problemy , brak nowych rozwiązań
VIII. Region Azji i Pacyfiku logika geoekonomii i geopolityki
IX. Po prezydencji nadal po pierwsze, Europa.
Obserwatorium bezpieczeństwa
NATO końca kryzysu nie widać
Wspólna Polityka Bezpiecze ństwa i Obrony czas strategicznego bezładu
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w warunkach globalnych przemian technologicznych w sektorze energetycznym.
Panorama Rocznika
Przegląd literatury światowej w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych
Kalendarium wydarzeń międzynarodowych w 2012 roku
Aneks: Państwa świata wybrane dane i wskaźniki
Skorowidz.