Rocznik Strategiczny 2011-12

Rocznik Strategiczny 2011-12


Spis treści
Wprowadzenie 9
Gość Rocznika
Robert Kupiecki Współczesne pojmowanie zwycięstwa
- nowy (stary) problem studiów strategicznych 21
I. Przegląd sytuacji strategicznej aspekty globalne i regionalne 34
NATO zabija Kaddafiego, lecz krwawi w Afganistanie; USA przewodzą słabo, Chiny ani myślą; Europa wielu kryzysów; Mniej Europy w Europie Wschodniej.
II. Gospodarka światowa: na zwolnionych obrotach 64
Problem strukturalny gospodarki światowej w 2011 r.; Stany Zjednoczone zadłużone mocarstwo globalne; Unia Europejska test dla strefy euro; Chiny nowy biegun w gospodarce światowej.
III. Unia Europejska groźba implozji 83
Kryzys euro ciąg dalszy nastąpił; Problem przywództwa w Europie; Polska prezydencja a jednak się kręci.
IV. Stany Zjednoczone supermocarstwo w opałach 106
Sytuacja wewnętrzna; Polityka zagraniczna reorientacja na Azję i arabska wiosna; Azja; Szeroki Bliski Wschód oraz Afryka Północna; Rosja ponowny reset?; Stosunki transatlantyckie na Zachodzie bez zmian; Ameryka Łacińska próba rewitalizacji stosunków na tle bieżących problemów.
V. Obszar WNP: więcej niestabilności 133
Rosja: kryzys putinizmu; Ukraina: sprawa Julii Tymoszenko; Białoruś, Mołdowa, Kaukaz Południowy i Azja Centralna: więcej autorytaryzmu i niestabilności.
VI. Niemcy: Lider mimo woli? 166
Polityka wewnętrzna; Polityka zagraniczna. Polityka europejska dwie prędkości coraz bliżej; Polityka bezpieczeństwa zastój; Stosunki polsko-niemieckie.
VII. Przemiany na Bliskim Wschodzie ciągłość czy zmiana? 173
IzraelPalestyna geopolityka w natarciu; Iran zimna wojna z Zachodem; Wiosna Arabów.
VIII. Region Azji i Pacyfiku początek nowej ery pod znakiem orłai smoka 192
Korea w centrum uwagi; Proces demokratyzacji Birmy; Wietnam wychodzi z cienia; Chiny obchody rocznicowe; Instytucje regionu Azji i Pacyfiku w 2011 r.
IX. Polska Prezydencja w Unii Europejskiej w cieniu kryzysu 210
O więcej Europy w Unii Europejskiej; Polityka bezpieczeństwa; Wobec Wschodu; Bez polityki pozaeuropejskiej.
Obserwatorium bezpieczeństwa NATO kolejny ciężki rok 230
Operacja w Libii; Afganistan; Reformy i transformacja Sojuszu; Stosunki z partnerami globalny rozwój, europejski regres.
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE lepiej już było? 248
Uwarunkowania gospodarcze i polityczne WPBiO; Rozwój wojskowych i cywilnych zasobów WPBiO; Operacje WPBiO.
ONZ w polibijskim impasie 269
Państwa i regiony specjalnej troski; Gorące tematy; Operacje pokojowe.
Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia - to co najważniejsze w 2011 r. 293
Nowy START; Zakaz prób jądrowych i nierozprzestrzenianie broni jądrowej; Zakaz broni biologicznej i chemicznej; Nieformalne reżimy nieproliferacji broni masowej zagłady; Kontrola zbrojeń konwencjonalnych oraz środki budowy zaufania i bezpieczeństwa (CSBMs).
Konflikty zbrojne 2011 312
Irak; Afganistan; Pakistan; Libia;Konflikty w Somalii i Afryce subsaharyjskiej; Ameryka Łacińska; Najważniejsze konflikty w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.
Geopolityka surowców energetycznych roku rewolucji arabskich
trendy globalne i regionalne 335
Światowy rynek energetyczny; Uruchomienie Nord Stream rosyjska gra; Ofensywa energetyczna krajów Europy Środkowej; Budowa zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE.
Panorama Rocznika
Przegląd światowej literatury strategicznej 360
Eseje (361); Artykuły naukowe (367).
Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2011 roku 373
Aneks: Państwa świata wybrane dane i wskaźniki 398