Umowy o pracę - zmiany 2016

Umowy o pracę - zmiany 2016


Umowy o pracę – zmiany 2016

·         Co warto wiedzieć, podpisując umowę o pracę?

·         Jak zmieniają się umowy na czas określony?

·         Czy wydłużą się okresy wypowiedzenia?

·         Sprawdź, czy w trakcie wypowiedzenia musisz pracować?

 

22 lutego 2016 r. wchodzą w życie zmiany do Kodeksu pracy, które fundamentalnie zmieniają ramy dotyczące zatrudniania na czas określony. Zasadnicze zmiany dotyczą limitów co do liczby umów terminowych i okresu ich obowiązywania oraz nowych zasad ich wypowiadania. Zmierzają one ponadto do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Obecnie są one zawierane niejednokrotnie na długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia. Tymczasem celem takiej umowy nie jest długotrwałe (wieloletnie) zatrudnianie pracowników. Do tego służy umowa o pracę na czas nieokreślony. Opracowanie niniejsze omawia nadchodzące zmiany, wskazuje nowości. Zawiera także najczęściej wykorzystywane wzory umów.

 

W opracowaniu:

·         Nowe rodzaje umów o pracę

·         Zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony

·         Forma i treść umowy o pracę

·         Strony stosunku pracy. Prawa i obowiązki

·         Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony a czas zatrudnienia u danego pracodawcy

·         Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

·         Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy

·         Przepisy przejściowe

·         Zmiany w ustawach innych niż Kodeks pracy

·         Wzory pism

 

Stan prawny: grudzień 2015