Najgłębsze spokojne morskie dno

Najgłębsze spokojne morskie dno
Najgłębsze spokojne morskie dnoNajgłębsze spokojne morskie dno
Autor:

Cena: 31.24 zł   40.00 zł
Oszczędzasz: 3.20 zł

Data wydania:
Liczba stron:398
Oprawa:


Format eBook: epub,mobi epub  epub,mobi mobi  Najgłębsze spokojne morskie dno 


Jest tu mowa o człowieku, stąd w tytule przymiotnik antropologiczne. Można spotkać pogląd, że przy szerokim rozumieniu tego terminu wszelkie dziedziny poznawcze są antropologiczne. Biologia, psychologia, socjologia, pedagogika czy historia to oczywiste; ale także matematyka, chemia bądź fizyka dyscypliny nie tyle zwrócone ku człowiekowi, co od niego wychodzące. Barbara Skarga widzi szczególną cechę kultury europejskiej właśnie w tym, że łączy ona intelektualizm z antropocentryzmem: Albowiem to człowiek poznaje świat, człowiek pragnie ten świat zrozumieć . Gdybym miał tak szerokie pojęcie antropologii zawęzić, wskazać kontekst, w jakim używane jest w poniższych tekstach, sądzę, że kontekst egzystencjalny byłby może najbardziej stosowny. Określenie tych tekstów mianem prób nie bierze się ze skłonności minoderyjnych. Są próbami w takim sensie, w jakim używa się tego słowa jako ekwiwalentu eseju. Chodzi o formę otwartą, bywa, że prowizoryczną, taką w każdym razie, która jest odwrotnością domykającej (finis) definicji. Dobrze napisany esej nie musi posiadać zakończenia w postaci efektownej pointy, przejrzystego morału, zgrabnego aforyzmu. [\ Dobrze napisany esej Próbowałem oczywiście układać zdania dające do myślenia. Jednak najbardziej chodziło mi o próbę uchwycenia zawartości kilku ważnych dla mnie pojęć. Andrzej C. Leszczyński