Zarządzanie Publiczne nr 1(23)/2013 - O przewadze konkurencyjnej Polski na wewnętrznym rynku Unii, o delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UE

Zarządzanie Publiczne nr 1(23)/2013 - O przewadze konkurencyjnej Polski na wewnętrznym rynku Unii, o delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UE
Zarządzanie Publiczne nr 1(23)/2013 - O przewadze konkurencyjnej Polski na wewnętrznym rynku Unii, o delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UEZarządzanie Publiczne nr 1(23)/2013 - O przewadze konkurencyjnej Polski na wewnętrznym rynku Unii, o delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UE
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:126
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Zarządzanie Publiczne nr 1(23)/2013 - O przewadze konkurencyjnej Polski na wewnętrznym rynku Unii, o delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UE 


W numerze [Contents\ Igor Zachariasz: Prawne uwarunkowania efektywności planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce [Legal determinants of the effectiveness of spatial planning in Poland\, doi: 10.7366/1898352912301, s. 516; Agnieszka Pach-Gurgul, Bartosz Soliński: Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący nową politykę energetyczną Unii Europejskiej [Countrys energy culture as a determinant of the new European Union energy policy\, doi: 10.7366/1898352912302, s. 1732; Robert H. Wade: Powrót polityki przemysłowej? [Return of industrial policy?\, doi: 10.7366/1898352912303, s. 3349; Marek Ćwiklicki, Angelika Wodecka-Hyjek: Best Value angielska metoda doskonalenia usług publicznych [Best Value the English framework for public services improvement \, doi: 10.7366/1898352912304, s. 5061; Mirosława Marody: Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej. Stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. [Reality management under conditions of social change. Lecture and discussion held on 12 December 2012\, doi: 10.7366/1898352912305, s. 6284. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts\ Matt Andrews: Sprawne państwo różnorodność znaczeń w różnych krajach [Good government means different things in different countries\, doi: 10.7366/1898352912306, s. 85113. Wywiady [Interviews\ Marek Benio: O przewadze konkurencyjnej Polski na wewnętrznym rynku Unii, o delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UE. Rozmowa ze Stefanem Schwarzem, przedsiębiorcą, ekspertem w dziedzinie usług transgranicznych, prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy [On Polands competitive advantage in the EU Internal Market, on the posting of workers and the freedom of services in the EU. Interview with Stefan Schwarz, entrepreneur, expert in cross-border services, President of Labour Mobility Initiative Association \, doi: 10.7366/1898352912307, s. 114117. Recenzje [Reviews\ Krystyna Nizioł: Robert J. Shiller (2012). Finance and the Good Society, doi: 10.7366/1898352912308, s. 118121.