Stosunki Międzynarodowe nr 2(51)/2015 - Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP

Stosunki Międzynarodowe nr 2(51)/2015 - Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP
Stosunki Międzynarodowe nr 2(51)/2015 - Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIPStosunki Międzynarodowe nr 2(51)/2015 - Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:397
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Stosunki Międzynarodowe nr 2(51)/2015 - Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP 


W numerze [Contents\: S T U D I A [S T U D I E S\ Edward Haliżak: Obszar badawczy nauki o stosunkach międzynarodowych [The Scope of the Discipline of International Relations\, doi: 10.7366/020909612201501, s. 936; Jakub Zajączkowski: Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego [ Maritime Strategies of India, China and the United States in the Indian Ocean Region: An Analysis Based on Offesive Realism\, doi: 10.7366/020909612201502, s. 3770; Marcin Florian Gawrycki: Latynoamerykańska ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych studium endemicznej myśli [Latin American Political Economy of International Relations a Study of Endemic Thought\, doi: 10.7366/020909612201503, s. 7192; Charles F. Doran: Imperatives of European Security at Russias Critical Point on its Power Cycle, doi: 10.7366/020909612201504, s. 93106; Mat thew McCartney: From Problems to Policy: Sustaining Growth and Public Services after the Global Financial Crisis in India and Pakistan, doi: 10.7366/020909612201505, s. 107136; Marek Madej: Spóźniony (i krótkotrwały) entuzjazm. Polska wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 20082014 [ Belated (and Short-Lived) Enthusiasm. Poland vis--vis the Common (European) Security and Defence Policy in 20082014\, doi: 10.7366/020909612201506, s. 137152; Paula Marcinkowska: The European Union as a Regional Power and Its Potential to Become an Effective Global Player, doi: 10.7366/020909612201507, s. 153166; Maria Dunin-Wąsowicz: Kwestia walutowa a TTIP w perspektywie międzynarodowej ekonomii politycznej. Rok 2015 [The Monetary Issue and TTIP in International Political Economy Perspective. Year 2015\, doi: 10.7366/020909612201508, s. 167188; Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP [Determinants of TTIP Negotiations on Agriculture\, doi: 10.7366/020909612201509, s. 189214; Rafał Ulatowski: Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TTIP [Cooperation in the Energy Sector in TTIP Negotiations\, doi: 10.7366/020909612201510, s. 215230; Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji [Social Issues in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations\, doi: 10.7366/020909612201511, s. 231254; Jarosław Adamowski: Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP [Regulatory Impact Assessment Institutions in the United States and the European Union in the Context of TTIP Negotiations\, doi: 10.7366/020909612201512, s. 255280; Aleksandra Jarczewska: Wspólnota Transatlantycka w systemie międzynarodowym [The Transatlantic Community in the International System\, doi: 10.7366/020909612201513, s. 281304; Jacek Kosiarski: Deutschland, Mitteleuropa und die Revolutionierung Russlands [Germany, Mitteleuropa and the Revolutionising of Russia\, doi: 10.7366/020909612201514, s. 305352; Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Stosunki polsko-francuskie 19861989 [Polish-French relations in the years 19861989\, doi: 10.7366/020909612201515, s. 353366. S P R AWO Z DA N I A [R E P O R T S\ Edward Haliżak: Sprawozdanie z 56. Konwencji International Studies Association pt. Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies, Nowy Orlean, 1821 lutego 2015 r. [Report on International Studies Associations 56th Annual Convention Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies, February 18th21st, 2015, New Orleans, Louisiana\, s. 367372. R E C E N Z J E [R E V I EWS\ Edward Haliżak: Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych [New Institutional Economy vis--vis Contemporary Economic Problems\, s. 373375; Katarzyna Matusiak: Trevor Houser, Shashank Mohan, Fueling up: The Economic Implications of Ame ricas Oil and Gas Boom, s. 376380; Teresa Łoś-Nowak: Łukasz Kamieński, Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku [New Brave Soldier. The Technological Revolution and War of the 21st Century\, s. 381383; Oskar Pietrewicz: Grażyna Strnad, Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 19482008. Zmiana i kontynuacja [Korea. The Policy of the South Towards the North in 1948-2008\, s. 384388; Joanna Dobkowska: Anna Grzywacz, Tożsamość narodowa i polityka zagraniczna Indonezji [The National Identity and Foreign Policy of Indonesia\, s. 389393; Adriana Dudek: Rafał Ulatowski, Geoekonomia surowców energetycznych [The Geoceonomics of Natural Resources\, s. 394397.