Umowy o pracę - zmiany 2016

Umowy o pracę - zmiany 2016
Umowy o pracę - zmiany 2016 Umowy o pracę - zmiany 2016
Autor: , , , , , ,

Cena: 9.83 zł   14.90 zł
Oszczędzasz: 0.745 zł

Data wydania:
Liczba stron:64
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf 


Co warto wiedzieć, podpisując umowę o pracę?
Jak zmieniają się umowy na czas określony?
Czy wydłużą się okresy wypowiedzenia?
Sprawdź, czy w trakcie wypowiedzenia musisz pracować?

22 lutego 2016 r. wchodzą w życie zmiany do Kodeksu pracy, które fundamentalnie zmieniają ramy dotyczące zatrudniania na czas określony. Zasadnicze zmiany dotyczą limitów co do liczby umów terminowych i okresu ich obowiązywania oraz nowych zasad ich wypowiadania. Zmierzają one ponadto do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Obecnie są one zawierane niejednokrotnie na długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia. Tymczasem celem takiej umowy nie jest długotrwałe (wieloletnie) zatrudnianie pracowników. Do tego służy umowa o pracę na czas nieokreślony. Opracowanie niniejsze omawia nadchodzące zmiany, wskazuje nowości. Zawiera także najczęściej wykorzystywane wzory umów.

W opracowaniu:
  • Nowe rodzaje umów o pracę
  • Zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony
  • Forma i treść umowy o pracę
  • Strony stosunku pracy. Prawa i obowiązki
  • Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony a czas zatrudnienia u danego pracodawcy
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
  • Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy
  • Przepisy przejściowe
  • Zmiany w ustawach innych niż Kodeks pracy
  • Wzory pism