Java

  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    Pesel - Program sprawdza poprawność wpisanego numeru PESEL. [Zródła] Program działający [online]. PeselRead - Program zwraca informacje zawarte w numerze PESEL. Rok urodzenia, miesiąc, dzień, ...

Strony