Drupal 7 - nie rozwijające się sekcje edycji node'ów

Podczas edycji node'a nie mogłem rozwinąć żadnej sekcji.


Rozwiązanie pierwsze:

Na moim przykładzie. Zainstalowałem moduł jQuery update, który był wymagany przez jakiś inny moduł.
W konfiguracji modułu jQuery update ustawiłem wersję jQuery na 1.7 w sekcji "Default jQuery Version". A w sekcji "Alternate jQuery version for administrative pages" ustawiona była standardowa wartość "use the default".

Po tej operacji przestały działać zakładki edycji node'ów.

Okazało się że problemem była nie kompatybilna wersja jQuery dla stron administracyjnych Drupal 7.W konfiguracji modułu jQuery update w sekcji "Alternate jQuery version for administrative pages", ustawiłem wersję jQuery na 1.5.

Po tej operacji problem się rozwiązał.

Rozwiązanie drugie:

Zdarzyło się tak że powyższe rozwiązanie nie zdało egzaminów. Po dłuższej analizie okazało się że do strony nie załączają się odpowiednie pliki JavaScript. Wprowadziłem zmiany w pliku template.php skorki garland.
Funkcja przed zmianami:

 
function garland_preprocess_html(&$variables) {
 // Toggle fixed or fluid width.
 if (theme_get_setting('garland_width') == 'fluid') {
  $variables['classes_array'][] = 'fluid-width';
 }

 // Add conditional CSS for IE6.
 drupal_add_css(path_to_theme() . '/fix-ie.css', array('group' => CSS_THEME, 'browsers' => array('IE' => 'lt IE 7', '!IE' => FALSE), 'preprocess' => FALSE));
}Funkcja po zmianach:

 
function garland_preprocess_html(&$variables) {
 // Toggle fixed or fluid width.
 if (theme_get_setting('garland_width') == 'fluid') {
  $variables['classes_array'][] = 'fluid-width';
 }
 drupal_add_js('misc/jquery.js', array(
  'group' => JS_LIBRARY,
  'weight' => -20,
  'every_page' => TRUE,
  'cache' => false,
  'scope' => 'header',
));
drupal_add_js('misc/jquery.once.js', array(
  'group' => JS_LIBRARY,
  'weight' => -19,
  'every_page' => TRUE,
  'cache' => false,
  'scope' => 'header',
));
 
 drupal_add_js('misc/form.js', array(
  'group' => JS_LIBRARY,
  'weight' => 1,
  'every_page' => TRUE,
  'cache' => false,
  'scope' => 'header',
 ));
 drupal_add_js('misc/collapse.js', array(
  'group' => JS_LIBRARY,
  'weight' => 1,
  'every_page' => TRUE,
  'cache' => false,
  'scope' => 'header',
 ));

 // Add conditional CSS for IE6.
 drupal_add_css(path_to_theme() . '/fix-ie.css', array('group' => CSS_THEME, 'browsers' => array('IE' => 'lt IE 7', '!IE' => FALSE), 'preprocess' => FALSE));
}