Wypożyczalnia samochodów

Przykładowa aplikacja + CMS, napisana w języku PHP
Technologie: Mysql, PHP

System posiada 4 tabele:

    marki_samochodow

    modele_samochodow

    samochody

    samochody_rezerwacje

Internauta:

System wyświetla samochody zapisane w tabeli [samochody]. Z tabelę ta powiązane są relacjami 2 tabele[marki_samochodow] i [modele_samochodow]. Przy każdym samochodzie wyświetlane są również daty w których ten samochód został zarezerwowany. Nie wyświetlane sądaty wcześniejsze od dnia wyświetlania oraz dane osobowe rezerwującego.

Można segregować marki samochodówpoprzez naciśnięcie linku z odpowiednią literą.

Użytkownik serwisu wpisuje rezerwację danego samochodu na dany termin oraz dane adresowe w formularzu. System zapisuje dane z formularza w tabeli [samochody_rezerwacje].

Panel zarządzania:

Użytkownik musi się zalogować. Użytkownik może dodawać, edytować i usuwać samochody. Podczas dodawania użytkownik musi wybrać markę i model z listy wyboru, wpisać kolor, rok produkcji i ilość drzwi. Dane zapisywane są w tabeli [samochody].

System wyświetla samochody zapisane w tabeli [samochody]. Z tabelę ta powiązane są relacjami 2 tabele [marki_samochodow] i [modele_samochodow]. Przy każdym samochodzie wyświetlane
są również daty w których ten samochód został zarezerwowany. Wyświetlane są również dane osobowe rezerwującego. Użytkownik może usunąć każdą rezerwację. System usuwa rezerwację poprzez usunięcie wpisu z tabeli [samochody_rezerwacje].

Wypożyczalnia samochodów - online
Wypożyczalnia samochodów CMS - online

Dump bazy danych mysql - download (rar)
Dump bazy danych mysql sql
Aplikacja - download

Dział: