Problem uruchomienia nginx +php5-fpm - 13: Permission denied

Serwer Nginx nie ma uprawnień aby połączyć się z PHP-fpm (PHP FastCGI Process Manager).
root@www2:~# /etc/init.d/nginx restart
root@www2:~# cat /var/log/nginx/error.log
2014/09/17 14:26:52 [crit] 1450#0: *21 connect() to unix:/var/run/php5-fpm.sock failed (13: Permission denied) while connecting to upstream, client: 192.168.1.45, server: grabber.etoolbox.eu, request: "GET /screen.php?url=http://www.kataloglinkow.pl&preset=120x90 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "grabber.etoolbox.eu"

System operacyjny i wersja:
root@www2:~# cat /etc/issue
Ubuntu 12.04.5 LTS
root@www2:~# cat /etc/debian_version
wheezy/sid

W pliku konfiguracyjnym /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf należy od komentować linie odpowiadające za uprawnienia. Zapisać zmiany i ponownie uruchomić serwer nginx. U mnie rozwiązanie zadziałało, serwer Nginx uruchomił się bez problemu.
listen.owner = www-data
listen.group = www-data
listen.mode = 0660