Odczyt danych z pliku SCR (Certificate signing request)

CSR - Certificate Signing Request - żądanie podpisania certyfikatu. CSR jest wymagany tylko w procesie pozyskania certyfikatu SSL,Generowanie pliku CSR. W pliku CSR zawarte są między innymi informacje na temat firmy i domeny dla której certyfikat SSL ma być wystawiony.

CSR: