Problem z instalacją pakietu libapache2-mod-php5

Podczas instalacji pakietu libapache2-mod-php5 napotkałem problem z zależnościami.
System operacyjny i wersja:
root@www2:~# cat /etc/issue
Ubuntu 12.04.5 LTS \n \l
root@www2:~# cat /etc/debian_version
wheezy/sid

Podczas proby instalacji pakietu apt-get install libapache2-mod-php5 pokazała się poniższa informacja. Ze względu na to że błąd udało mi się rozwiązać więc nie wszystkie informacje byłem w stanie wyciągnąć z bufora konsoli. Więc miejsca oznaczone XXX to elementy których dokładnie nie pamiętam.

root@www2:~#apt-get install libapache2-mod-php5
libapache2-mod-php5 : Wymaga: php5-common (= 5.3.10-1ubuntu3.14) ale 5.5.16XXX będzie zainstalowany 

Próby instalacji/reinstalacji pakietów od nowa nie przynosiły żadnych efektów. Próbowałem to również za pomocą aptitude, bez skutku. Rozwiązaniem okazało się instalacja pakietu php-common od nowa w wersji 5.3.10-1ubuntu3.14. Po wykonaniu poniższego polecenia nastąpiło odinstalowanie wszystkich pakietów które wymagały php5-common w poprzedniej wersji.
root@www2:~# apt-get install php5-common=5.3.10-1ubuntu3.14
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
  libapache2-mod-php5 php-apc php-geshi php-pear php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-dev php5-fpm php5-gd php5-imagick 
  php5-imap php5-ldap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-mysql
  php5-odbc php5-pgsql php5-sqlite php5-xsl websvn
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 23 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Po tej operacji zostanie zwolnione 41,8 MB miejsca na dysku.
...

Ale ten problem mogłem rozwiązać poprzez ponowną instalacje usuniętych pakietów

root@www2:~# sudo apt-get install libapache2-mod-php5 php-apc php-geshi php-pear php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-dev 
php5-fpm php5-gd php5-imagick php5-imap php5-ldap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-mysql  php5-odbc php5-pgsql php5-sqlite php5-xsl websvn