Wypożyczalnia samochodów SQL

Dump bazy danych mysql do skryptu Wypożyczalnia samochodów


-- 
-- Struktura tabeli dla `marki_samochodow` 
-- 

CREATE TABLE `marki_samochodow` ( 
 `id` int(2) NOT NULL auto_increment, 
 `nazwa` varchar(100) NOT NULL default '', 
 PRIMARY KEY (`id`), 
 KEY `nazwa` (`nazwa`) 
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5 ; 

-- 
-- Zrzut danych tabeli `marki_samochodow` 
-- 

INSERT INTO `marki_samochodow` VALUES (1, 'VW'); 
INSERT INTO `marki_samochodow` VALUES (2, 'AUDI'); 
INSERT INTO `marki_samochodow` VALUES (3, 'FIAT'); 
INSERT INTO `marki_samochodow` VALUES (4, 'SKODA'); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 
-- Struktura tabeli dla `modele_samochodow` 
-- 

CREATE TABLE `modele_samochodow` ( 
 `id` int(3) NOT NULL auto_increment, 
 `nazwa` varchar(100) NOT NULL default '', 
 PRIMARY KEY (`id`), 
 KEY `nazwa` (`nazwa`) 
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=9 ; 

-- 
-- Zrzut danych tabeli `modele_samochodow` 
-- 

INSERT INTO `modele_samochodow` VALUES (1, 'Golf'); 
INSERT INTO `modele_samochodow` VALUES (2, 'Polo'); 
INSERT INTO `modele_samochodow` VALUES (3, 'A6'); 
INSERT INTO `modele_samochodow` VALUES (4, 'A5'); 
INSERT INTO `modele_samochodow` VALUES (5, 'Passat'); 
INSERT INTO `modele_samochodow` VALUES (6, 'Uno'); 
INSERT INTO `modele_samochodow` VALUES (7, 'Favorit'); 
INSERT INTO `modele_samochodow` VALUES (8, 'Octavia'); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 
-- Struktura tabeli dla `samochody` 
-- 

CREATE TABLE `samochody` ( 
 `id` int(3) NOT NULL auto_increment, 
 `id_marki_samochodu` int(2) NOT NULL default '0', 
 `id_modelu_samochodu` int(3) NOT NULL default '0', 
 `rok_produkcji` int(4) NOT NULL default '0', 
 `kolor` varchar(15) NOT NULL default '', 
 `ilosc_drzwi` char(1) NOT NULL default '', 
 PRIMARY KEY (`id`), 
 KEY `id_marki_samochodu` (`id_marki_samochodu`,`id_modelu_samochodu`,`rok_produkcji`,`kolor`,`ilosc_drzwi`) 
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=12 ; 

-- 
-- Zrzut danych tabeli `samochody` 
-- 

INSERT INTO `samochody` VALUES (1, 4, 8, 2001, 'biały', '5'); 
INSERT INTO `samochody` VALUES (2, 1, 1, 1995, 'grafit', '5'); 
INSERT INTO `samochody` VALUES (3, 1, 5, 2005, 'pomarańczowy', '5'); 
INSERT INTO `samochody` VALUES (5, 2, 3, 2006, 'seledynowy', '5'); 
INSERT INTO `samochody` VALUES (11, 4, 7, 1996, 'zielony', '3'); 
INSERT INTO `samochody` VALUES (8, 2, 4, 2004, 'czarny', '5'); 
INSERT INTO `samochody` VALUES (10, 1, 1, 2005, 'czarny', '3'); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 
-- Struktura tabeli dla `samochody_rezerwacje` 
-- 

CREATE TABLE `samochody_rezerwacje` ( 
 `id` int(4) NOT NULL auto_increment, 
 `id_samochodu` int(3) NOT NULL default '0', 
 `data_wypozyczenia` date NOT NULL default '0000-00-00', 
 `data_oddania` date NOT NULL default '0000-00-00', 
 `imie_nazwisko` varchar(150) NOT NULL default '', 
 `adres` varchar(255) NOT NULL default '', 
 `telefon` varchar(20) NOT NULL default '', 
 PRIMARY KEY (`id`), 
 KEY `id_samochodu` (`id_samochodu`,`data_wypozyczenia`,`data_oddania`) 
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=13 ; 

-- 
-- Zrzut danych tabeli `samochody_rezerwacje` 
-- 

INSERT INTO `samochody_rezerwacje` VALUES (1, 1, '2007-03-12', '2007-04-24', 'Andrzej Konieczny', 'Podole 123; 39-400 Tarnobrzeg', '015658696'); 
INSERT INTO `samochody_rezerwacje` VALUES (2, 2, '2007-01-18', '2007-02-28', 'Andrzej Konieczny', 'Podole 123; 39-400 Tarnobrzeg', '015658696'); 
INSERT INTO `samochody_rezerwacje` VALUES (5, 1, '2007-01-01', '2007-01-03', 'Sebastian Mazur', 'Wąwozowa 2, 02-852 Ustka', '7848462626'); 
INSERT INTO `samochody_rezerwacje` VALUES (6, 1, '2007-01-05', '2007-01-07', 'Wiletta Zapodała', 'Kierbedzia 4 , Kaczaki 84-567', '051652626'); 
INSERT INTO `samochody_rezerwacje` VALUES (11, 8, '0000-00-00', '0000-00-00', '', '', ''); 
INSERT INTO `samochody_rezerwacje` VALUES (9, 5, '2007-12-12', '2007-12-13', 'Marcin Hojrak', 'Konstancińska 1; 09-345 Zabrze', '022623626'); 

Tagi: