Ryzyko walutowe Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Ryzyko walutowe Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Ryzyko walutowe Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwieRyzyko walutowe Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Autor:

Cena: 39.95 zł   47.00 zł
Oszczędzasz: 3.29 zł

Data wydania:
Liczba stron:140
Oprawa: miękka
Globalizacja, zanikanie granic państw, postęp technologiczny i niestabilność rynków finansowych zaostrzają warunki konkurencji przedsiębiorstw i uświadamiają znaczenie ryzyka. W tych warunkach umiejętność zarządzania ryzykiem staje się dla przedsiębiorstw kryterium decydującym o pozycji konkurencyjnej na rynku. Szczególnie istotnym zagadnieniem w tym kontekście jest ryzyko walutowe.

Wzrost wymiany międzynarodowej przy jednoczesnym zwiększaniu się zmienności kursów walut sprawia, że zarządzanie ryzykiem walutowym staje się dla wielu przedsiębiorstw wręcz koniecznością. Książka "Ryzyko walutowe" jest próbą odpowiedzi na pytania:

  • Czym jest ryzyko walutowe?
  • Jak szacować ryzyko walutowe?
  • Jakie instrumenty i metody stosować przy zabezpieczaniu przed ryzykiem walutowym?
  • Jak uniknąć błędów w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie?