ABC sprawozdań finansowych

ABC sprawozdań finansowych
ABC sprawozdań finansowychABC sprawozdań finansowych
Autor: , ,

Cena: 38.25 zł   45.00 zł
Oszczędzasz: 2.70 zł

Data wydania:
Liczba stron:270
Oprawa: miękka
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego.