Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne

Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne
Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodnePapiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne
Autor:

Cena: 169.00 zł   

Data wydania:
Liczba stron:518
Oprawa: twarda
W książce dokładnie opisano funkcjonowanie rynków papierów wartościowych o stałym dochodzie i instrumentów pochodnych. Przedstawioną teorię uzupełniają liczne przykłady zestawione z danymi historycznymi.

Główne obszary tematyczne książki to:
- przegląd rynków instrumentów o stałym dochodzie, prezentacja konwencji rynkowych i szczegółowy opis najważniejszych instytucji, analiza tych rynków - podstawowe pojęcia, modele stopy procentowej, ryzyka kredytowego i inne,
- opis poszczególnych segmentów rynku papierów wartościowych o stałej stopie dochodu,
- szczegółowa analiza instrumentów pochodnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, m.in. swapów indeksowanych stopą overnight, transakcji terminowych w eurodolarach, swapów stopy procentowej, swapów ryzyka kredytowego i kredytowych produktów strukturyzowanych.