Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo

Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowoKomunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
Autor:

Cena: 59.00 zł   

Data wydania:
Liczba stron:228
Oprawa: miękka
Celem publikacji jest wskazanie, na co należy zwrócić uwagę, przygotowując pracowników do funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo środowisku, by zderzenie odmiennych poglądów, przekonań, systemów wartości, perspektyw postrzegania, schematów odczuwania, myślenia oraz wnioskowania nie prowadziło do istotnych zaburzeń w obrębie procesu komunikowania się, a w rezultacie - do spadku efektywności współdziałania osób wywodzących się z różnych środowisk narodowych i kulturowych.

Główne z omawianych zagadnień to:

  • proces komunikowania się i jego modelowe ujęcia,
  • efektywność procesu komunikowania się w organizacji,
  • zarządzanie w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji,
  • kulturowy wymiar komunikowania się
  • zależność kultury i komunikacji,
  • szkolenia komunikacyjne - ich rola i zasady projektowania.