RPM

RPM (revenue per thousand) – współczynnik przychód z tysiąca wyświetleń reklamy

Współczynnik między wyświetlaniem reklamy a jej klikalnością

Wzór RPM = (zarobki / liczba wyświetleń) * 1000