CPC

CPC (cost per click) – cena jaką zapłacisz za jedno kliknięcie w reklamę

Możliwość ustawienia maksymalnej stawki CPC za klik

Wyższa stawka CPC – możliwa wyższa pozycja reklamy na stronie

Zalecane ustawienie automatycznej stawki CPC i określenie dziennego budżetu