Kod BCD

Kod BCD — Binary Coded Decimal, czyli system dziesiętny kodowany binarnie. Stanowi on połączenie zalet dwójkowego kodowania z czytelnością liczb dziesiętnych.
System binarny jest wygodny do prowadzenia obliczeń maszynowych. Jednakże istnieje duża liczba zastosowań w urządzeniach obliczeniowych, np. kalkulatory, kasy sklepowe, liczniki itp., gdzie występuje częsta potrzeba konwersji między systemem dziesiętnym i binarnym. Dla takich zadań opracowano kod BCD - Binary Coded Decimal, czyli system dziesiętny kodowany binarnie. Stanowi on połączenie zalet dwójkowego kodowania z czytelnością liczb dziesiętnych.
W kodzie BCD każda cyfra liczby dziesiętnej jest oddzielnie kodowana dwójkowo za pomocą 4 bitów. Zatem cała liczba dziesiętna jest kodowana przez złożenie słów dwójkowych, reprezentujących wszystkie cyfry tej liczby. Ponieważ:
1 = 0001(2)
3 = 0011(2)
5 = 0101(2)
7 = 0111(2)
stąd:
1357 = 0001001101010111(BCD)
Odwrotnie - mając liczbę w kodzie BCD i chcąc wyznaczyć jej wartość — rozdzielamy ją na grupy 4-bitowe. Każdą grupę traktujemy jak zakodowaną w systemie dwójkowym liczbę dziesiętną, której wartość umiemy znaleźć, np.:

110100001110101(BCD) = 0110 1000 0111 0101 = 6 8 7 5 = 6875
Zauważmy, że:
6875 = 110100001110101(BCD)
6875 = 1101011011011(2)
czyli - mimo że kod BCD do zapisu stosuje cyfry binarne - otrzymane zapisy liczby w kodzie BCD i w kodzie dwójkowym są różne. Możemy także zauważyć, że kod BCD wymaga więcej pamięci niż odpowiadający mu zapis dwójkowy, czyli jak zwykle za wygodę trzeba zapłacić.
źródło: TPI, PUW
Tagi: